Nu go čuvges beaivváš ihtáFra da jeg var liten har salmer vært en del av meg og min musikkinteresse. Jeg har vokst opp i et religiøst hjem, hvor den læstadianske trosretning sto i sentrum. Slik sett var det også naturlig at man fikk stifte bekjentskap med salmer allerede fra barnsben av.

Jeg har alltid funnet at salmene utgjør en nydelig musikkskatt. Tradisjonene for religiøse folketoner er også svært rike og mangfoldige i Norden. I seg selv utgjør dette materialet noe av den vakreste musikken jeg vet om. Men samtidig er denne rikdommen dessverre skjult for mange, og er kanskje ikke så tilgjengelig for alle som den kunne ha vært. Dette er bakgrunnen for at jeg har villet gi ut denne plata. Derfor har jeg også ønsket å formidle materialet i en moderne drakt, til dels utradisjonelt og med andre klanger enn de som vanligvis brukes. Jeg har ønsket å gjøre dette på min egen måte, samtidig som jeg har ønsket at salmene ikke skulle fremmedgjøres i sitt nye ´tilholdssted´ på denne plata. Det er mitt håp at denne plata kan gi noe til alle.

Da jeg i 1994 for første gang fikk høre Sondre Bratland, ble jeg svært fascinert av den sangtradisjonen han utøver. De fleste av salmene på denne plata har vært utgitt av Sondre tidligere, og det er på ingen måte tilfeldig. Han har alle disse årene vært en virkelig musikalsk inspirasjon for meg. At Sondre nå er med på min debutplate føles stort.

Jeg håper du får sjansen til å lytte på plata!

Inger Johanne Oskal